Tổng kết công tác năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm

Tổng kết công tác năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm 07/01/2016 16:09:00 2058

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng kết công tác năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm

07/01/2016 16:09:00

Ngày 23/12/2015 tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Cục QLBH) Phùng Ngọc Khánh; tham dự hội nghị còn có Phó Cục trưởng Ngô Việt Trung, đại diện các phòng của Cục QLBH, lãnh đạo và toàn thể viên chức của Trung tâm.

image

Ảnh: Lãnh đạo Cục và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể viên chức Trung tâm

I- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2015

Trong Hội nghị, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo nhiệm vụ công tác mà Trung tâm đã hoàn thành được trong năm 2015.

Công tác tổ chức thi đại lý bảo hiểm đã được Trung tâm thực hiện tốt theo kế hoạch ban đầu và kế hoạch bổ sung thi đại lý bảo hiểm của các DNBH. Công tác cấp đề thi, phê duyệt kết quả thi tuân thủ đúng tiến độ quy định. Năm 2015 Trung tâm đã phê duyệt kết quả thi của 17.242 kỳ thi với 322.669 lượt học viên tham dự. Trung tâm đã tổ chức được 3.075 kỳ thi (hình thức 1), chiếm 17,8% trong tổng số các kỳ thi đã được phê duyệt, tỷ lệ này đã tăng 2,3% so với năm 2014 (năm 2014 là 15,5%).

Trong năm qua Trung tâm đã tập trung vào việc mở rộng địa bàn thi trực tuyến tập trung, ngoài 3 thành phố lớn: Hà Nội, HCM, Đà Nẵng Trung tâm đã mở rộng địa bàn tổ chức thi trực tuyến tập trung thêm 10 tỉnh, thành phố. Qua đó nâng tỷ lệ các kỳ thi trực tuyến (hình thức 1) chiếm 84,7% trong tổng số các kỳ thi do Trung tâm tổ chức, vượt chỉ tiêu mà Trung tâm đã đề ra từ đầu năm là 70% (năm 2014 là 58%). Số lượng các kỳ thi trực tuyến của cả thị trường chiếm 26,6% trong tổng số các kỳ thi của toàn thị trường.

Với những thay đổi trong quy định của Pháp luật về đào tạo và thi ĐLBH đã tạo sự chủ động cho các DNBH trong công tác đào tạo đại lý, chất lượng đào tạo, thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm được nâng cao thông qua công tác tổ chức thi ĐLBH được Trung tâm tổ chức nghiêm túc. Với chủ trương mở rộng hình thức thi ĐLBH trực tuyến tập trung đã góp phần nâng cao tính nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức thi ĐLBH. Kết quả thi nhanh, chính xác, giảm bớt thời gian, thủ tục cho DNBH và Trung tâm trong quá trình phê duyệt kết quả thi và cấp chứng chỉ ĐLBH.

Năm 2015, Trung tâm đã tổ chức được 32 lớp đào tạo cho thị trường, bao gồm: các khóa cơ bản về BH PNT, cơ bản cho đại lý BH, các khóa chuyên sâu về BH PNT, khóa đào tạo về tiếng anh chuyên ngành bảo hiểm, luyện thi 2 tín chỉ chương trình Actuary với tổng cộng 1.464 lượt học viên tham dự. Các khóa đào tạo của Trung tâm đã cố gắng mở rộng phạm vi đào tạo cả lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ, tập trung vào các lớp chuyên sâu về nghiệp vụ bảo hiểm, kể cả những lĩnh vực đặc thù có tính chuyên môn cao như actuary để góp phần bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu của pháp luật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực được triển khai thông qua đề tài “Quản lý, giám sát trung gian bảo hiểm tại Việt Nam”, đề án “Nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020”; đề tài “Giải pháp nâng cao công tác quản trị điều hành của DNBH PNT Việt Nam giai đoạn 2015-2020”. Tổ chức các cuộc Hội thảo: “Bảo hiểm rủi ro thiên tai”; “Phát triển Nguồn nhân lực thị trường BH Việt Nam”. Tham gia Hội thảo “Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm và xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh”.

Các hội thảo, đề tài được tổ chức, nghiên cứu đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hệ thống hóa về cơ sở lý luận, tham khảo kinh nghiệm của các nước để đưa ra các giải pháp có tính thực tiễn cao phục vụ cho công tác quản lý, giám sát thị trường và xây dựng các giải pháp quản lý, giám sát mang tính chiến lược, dài hạn.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác cũng được chú trọng, hình thành nên hệ thống liên kết các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, cung cấp nguồn giảng viên từ các trường đại học cho Trung tâm, hỗ trợ trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo lớn trên thế giới như ANZIPP, IFOA sẽ giúp cho hoạt động đào tạo của Trung tâm tiến tới ổn định chất lượng đào tạo, phù hợp với thông lệ quốc tế, được thừa nhận rộng rãi.

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch giai đoạn 2010-2015 của chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2010- 2020, với những điều chỉnh của các văn bản pháp luật, việc tăng cường mở rộng hình thức thi trực tuyến tập trung, Trung tâm đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong chiến lược là "củng cố hệ thống đại lý bảo hiểm thông qua kiểm soát chặt chẽ việc thi cấp chứng chỉ đào tạo". Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường thông qua việc cung cấp các khóa đào tạo nghề có chất lượng cho thị trường; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế có uy tín trên thị trường giúp cho nguồn nhân lực của thị trường được đào tạo và được thừa nhận theo chuẩn quốc tế.

image

Ảnh Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị

II- NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh cũng đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2015, góp phần vào sự thành công chung của thị trường bảo hiểm, hoàn thành những mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tổng doanh thu của thị trường năm 2015 ước đạt 81.636 tỷ đồng chiếm khoảng 2% GDP, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 68.024 tỷ đồng (tăng 21,34%, mức tăng cao nhất giai đoạn 2011- 2015), tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế 152.543 tỷ đồng, tăng 1,83 lần năm 2010, bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo, năng lực tài chính của DNBH được cải thiện, giải quyết công ăn việc làm cho gần 400.000 người.

Với mục tiêu nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DNBH; đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối sản phẩm. Năm 2016, Trung tâm tập trung vào các chương trình công tác sau:

- Đề xuất làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn của từng vị trí chức danh; ban hành các qui định nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực, chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối.

- Tăng cường công tác đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra, xây dựng đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo ứng với từng tiêu chuẩn chuẩn chức danh. tổ chức các lớp đào tạo có chất lượng cao.

- Thực hiện công tác thi đại lý bảo hiểm ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đại lý, giảm các thủ tục hành chính cho DNBH. Tiếp tục mở rộng hình thức thi đại lý bảo hiểm trực tuyến tập trung.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

- Thực hiện tốt các qui định về nhân sự, quản lý tài chính, tài sản đối với đơn vị sự nghiệp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh, lãnh đạo và viên chức của Trung tâm đồng sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2016, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm Việt Nam.