Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm lần 2

Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm lần 2 02/03/2016 11:16:00 2055

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Họp ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm lần 2

02/03/2016 11:16:00

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm, ngày 24/2/2016, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định lần 2 tại trụ sở Bộ Tài chính để thảo luận về nội dung dự thảo 02 Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định đến từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ (Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ kế toán, Vụ Chính sách thuế, Vụ Tổ chức cán bộ).

image

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã trình bày khái quát một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo 02 Nghị định đã được tiếp thu ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập sau cuộc họp lần thứ nhất. Về cơ bản, dự thảo 02 Nghị định kế thừa nội dung của 04 Nghị định hiện hành (Nghị định 45/2007/NĐ-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Nghị định 123/2011/NĐ-CP) và sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính, gồm: tái bảo hiểm; hệ thống công nghệ thông tin, chứng chỉ đại lý bảo hiểm; hoạt động đầu tư; doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm; việc đăng ký sản phẩm bảo hiểm; điều kiện, tiêu chuẩn của các cổ đông xin thành lập công ty cổ phần bảo hiểm; thẩm quyền quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Ngoài ra, các điều kiện, tiêu chuẩn quản lý, giám sát thận trọng và quy định về thủ tục hành chính hiện đang được quy định tại các Thông tư đã được đưa vào 02 dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, về cơ bản, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm và kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng 02 Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, các thành viên cũng có ý kiến cụ thể về các từng nội dung của dự thảo 02 Nghị định như: đầu tư; điều kiện cấp phép, thẩm quyền quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới... Các thành viên cũng thống nhất việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định để tránh khoảng trống pháp lý khi Luật Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Kết luận cuộc họp, Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến các thành viên tại cuộc họp, đồng thời sẽ tổ chức các nhóm làm việc theo chuyên đề để tiếp tục hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định và các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định đúng tiến độ.