Ký thư trao đổi giữa Cục quản lý, giám sát bảo hiểm và Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ)

Ký thư trao đổi giữa Cục quản lý, giám sát bảo hiểm và Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ) 21/06/2016 16:01:00 1888

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Ký thư trao đổi giữa Cục quản lý, giám sát bảo hiểm và Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ)

21/06/2016 16:01:00

Ngày 8 tháng 6 năm 2016, tại trụ sở của Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ), bà Phạm Thu Phương, phó Cục trưởng Cục QLBH và ông Michitaro Urakawa, Chủ tịch GIROJ đã ký thư trao đổi giữa Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Việt Nam (ISA) và Tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ Nhật Bản (GIROJ).

Signing Ceremony 4 JPG - Copy.jpg

Phạm Thu Phương và ông Michitaro Urakawa ký thư trao đổi giữa ISA và GIROJ

GIROJ là tổ chức định phí bảo hiểm phi nhân thọ được thành lập từ năm 2002 trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức: Tổ chức định phí các sản phẩm bảo hiểm tài sản và trách nhiệm (được thành lập năm 1948) và Tổ chức định phí các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới (được thành lập năm 1964). Tại Nhật Bản, GIROJ giữ vai trò là cơ quan định phí độc lập, xác định mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn, làm cơ sở để cơ quan quản lý, giám sát bảo hiểm Nhật Bản (FSA) phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Bên cạnh đó, GIROJ còn là tổ chức được giao nhiệm vụ định phí và thực hiện giám định, bồi thường đối với sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại Nhật Bản.

Thư trao đổi là cơ sở để xây dựng mối quan hệ hợp tác, bền vững giữa hai cơ quan vì mục tiêu thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển. Nội dung hợp tác bao gồm: xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu của thị trường bảo hiểm; phương pháp định phí và tính toán dự phòng của các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ; xây dựng các mô hình tính toán cho bảo hiểm rủi ro thiên tai; kỹ thuật và phương pháp thẩm định các hồ sơ bồi thường bảo hiểm và các nội dung khác mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bà Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác định phí và giám định, bồi thường bảo hiểm đối với sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm cũng như việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP, các hoạt động này cần được từng bước chuẩn hóa về điều kiện, tiêu chuẩn và cách thức thực hiện. Thay mặt GIROJ, ông Michitaro cũng khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam một cách thiết thực nhất thông qua các hoạt động trao đổi chuyên gia, các chương trình hội thảo chuyên sâu về kỹ thuật định phí bảo hiểm và giám định, bồi thường bảo hiểm.

Cùng với việc ký thư trao đổi này, kế hoạch hợp tác cụ thể giữa Cục QLBH với GIROJ hàng năm sẽ được xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, trên cơ sở phục vụ hiệu quả cho yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác định phí, thống kê và giám định, bồi thường bảo hiểm, hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm.