Doanh thu ngành Bảo hiểm đạt hơn 38.610 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

Doanh thu ngành Bảo hiểm đạt hơn 38.610 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016 08/07/2016 19:19:00 2316

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Doanh thu ngành Bảo hiểm đạt hơn 38.610 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

08/07/2016 19:19:00

6 tháng đầu năm 2016, ngành Bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ.

Đây là thông tin được Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Phạm Thu Phương cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Cục QLBH, chiều ngày 8/7/2016.

DSC_0778 - Copy.JPG

Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ đạo Hội nghị

Doanh thu tăng trưởng gần 26%

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục QLBH Phạm Thu Phương cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 38.613 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.580 tỷ đồng, tăng 15%, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.033 tỷ đồng, tăng 36,78%.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) ước đạt 218.219 tỷ đồng, trong đó, các DNBH phi nhân thọ là 61.000 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ là 157.219 tỷ đồng. Các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế 171.171 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 32.868 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ đạt khoảng 138.303 tỷ đồng.

Các DNBH cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.045 tỷ đồng, trong đó các DNBH phi nhân thọ ước là 7.735 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước là 8.310 tỷ đồng.

Cũng theo bà Phương, trong 6 tháng đầu năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc huy động vốn dài hạn cho ngân sách nhà nước, các DNBH nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 6.466 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm (lần lượt tương ứng 3,6% và 53,9% kế hoạch phát hành cả năm của Kho bạc Nhà nước).

Kết quả đấu thầu thành công khẳng định bảo hiểm là kênh thu hút vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế, góp phần tái cơ cấu nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời thể hiện lòng tin và cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Chính phủ và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

46/47 doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán

Báo cáo tại Hội nghị, bà Phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác tái cấu trúc DNBH theo Quyết định số 1826/QĐ-TTg về cơ bản đã hoàn thành đúng lộ trình và đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, 46/47 DNBH (trừ Bảo hiểm VASS) đều bảo đảm khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu trả tiền bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm. Các sản phẩm bảo hiểm tăng cả về số lượng và chất lượng, mạng lưới hoạt động, kênh phân phối được mở rộng và chuyên nghiệp hóa, chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao; hiện tượng khép kín, độc quyền ngành được xóa bỏ; thông tin về DNBH được công khai, minh bạch. Thị trường bảo hiểm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với tái cấu trúc VASS, bà Phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục QLBH đã xây dựng và trình Bộ Tài chính báo cáo đánh giá tổng thể tình hình của VASS về hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư, vốn chủ sở hữu, biên khả năng thanh toán, trích lập dự phòng nghiệp vụ, đồng thời, trình Bộ đề nghị VASS tiếp tục thực hiện các biện pháp để khôi phục khả năng thanh toán, tập trung vào việc tăng vốn điều lệ, thu hồi vốn đầu tư, xử lý công nợ và chấn chỉnh sản phẩm bảo hiểm người vay tín dụng.

“Đến nay, VASS đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng; đã được phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm bảo hiểm người vay tín dụng”, bà Phương nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục QLBH đã tích cực, chủ động hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhằm bảo đảm thống nhất hiệu lực thi hành với một số văn bản luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như bảo đảm thực hiện cam kết song phương và đa phương Việt Nam đã ký kết.

DSC_0740 - Copy.JPG

Cục trưởng Cục QLBH Phùng Ngọc Khánh chủ trì Hội nghị

Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Cục trưởng Cục QLBH Phùng Ngọc Khánh cho biết, trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh các nhiệm vụ đề ra, Cục sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm Cục sẽ sớm hoàn thiện trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết tình hình tái cấu trúc các DNBH giai đoạn 2012 -2015; phối hợp với Vụ Pháp chế thành lập tổ công tác tái cơ cấu VASS để giám sát VASS thực hiện các biện pháp tái cấu trúc theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục hỗ trợ DNBH nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng; định hướng phương thức phê chuẩn và thiết kế sản phẩm mới, xây dựng quy tắc, điều khoản và cơ sở kỹ thuật mẫu. Thúc đẩy phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm và 30 năm: Tiếp tục phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trong việc tuyên truyền, khuyến khích DNBH nhân thọ đầu tư trái phiếu Chính phủ dài hạn, phù hợp với đặc thù kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Tiếp tục đôn đốc DNBH bồi thường cho các bên thiệt hại tại Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh: Yêu cầu các doanh nghiệp đồng bảo hiểm phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm việc bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp bị thiệt hại.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao nỗ lực của Cục QLBH trong 6 tháng đầu năm đã góp phần quan trọng để thị trường bảo hiểm phát triển ngày càng bền vững.

DSC_0730 - Copy.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng yêu cầu Cục sớm xây dựng và trình Bộ ký ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm; trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp sớm trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian tới; đôn đốc, hỗ trợ DNBH triển khai chính sách bảo hiểm hải sản khai thác xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cấu trúc VASS… Đồng thời, Cục cần tiếp tục cải tiến cách thức quản lý, giám sát chặt chẽ hơn, đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường./.

Hồng Chi – Thời báo Tài chính Việt Nam