Khai giảng khóa giám định bồi thường xe cơ giới tại TP.HCM

29/11/2017

Sáng ngày 25/12/2017, tại TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm – Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đã phối hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt tổ chức Khóa giám định bồi thường xe cơ giới cho cán bộ của Tổng Công ty.

Khai giảng Khóa đào tạo pháp luật kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Hà nội ngày 25-26/8/2017

29/08/2017

Sáng ngày 25/8/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) đã tổ chức khai giảng khóa đào pháp luật kinh doanh bảo heiemr phi nhân thọ.